(Frets magazine, January 1980)

(The Etude magazine, February 1929)

(website)


(The Etude magazine, February 1929)

(The Etude magazine, November 1906)

 (website)


(The Etude magazine, February 1909)

 (Frets magazine, August 1980)

(website)


                     (The Etude magazine, January 1893)

 (website)


(The Etude magazine, September 1912)

(The Etude magazine, February 1937)

 (The Etude magazine, February 1929)

 (website)

 (The Etude magazine, September 1912)


(The Etude magazine, February 1937)

 (website)

 (website)


(The Etude magazine, February 1909)


(The Etude magazine, July 1892)

 (The Etude magazine, August 1920)

 (San Jose Mercury News, July 24, 1994)

 (website)

 (The Etude magazine, April 1910)

 (The Etude magazine, November 1908)


(The Etude magazine, August 1919)

 (mp3 audio file)

 (The Etude magazine, February 1929)

 (website)